affärsidé och vision

Vår affärsidé är att vi ska vara ett serviceföretag inom el och energi med offensiv och positiv attityd. Serviceföretag innebär:

- Vi är kundorienterade, vi förstår att det vi levererar i stor utsträckning bygger på att vi ger god service, d v s gör det enkelt för våra kunder att ha med oss att göra, det är enkelt att köpa av oss, vi håller leveranstider, kundorienterat bemötande, vi är nära våra kunder och detta genomsyrar hela vår verksamhet och oss som arbetar här.

El och energi innebär att vår kompetens är el och energi och vi ska erbjuda tjänster där vi ger kunderna bra kvalitet.

Offensiv och positiv attityd innebär att vi ska vara lyhörda, förändringsbenägna, flexibla, nytänkare som tycker om att ha med människor att göra. Snabb tillväxt innebär: Vår affärsidé att vara offensiva ska ge resultat i form av snabb tillväxt. Tack vare affärsmässighet når vi även krav på lönsamhet.

Vår vision är att vi ska vara det snabbast växande företaget i vår marknad.

Affärsidé & vision

Vår affärsidé är att vi ska vara ett serviceföretag inom el och energi med offensiv och positiv attityd.

Läs mer

Kvalitet & Miljö

Att respektera naturen, kulturer och livsmiljöer är en integrerad del av Edsvikens El:s grundläggande uppgift - ett företag som skapar, utvecklar och bibehåller en bra livsmiljö.

Läs mer

Organisation

Vill du veta mer om hur vår organisation och ledning är uppbyggd?

Läs mer

Code of conduct

Edsvikens El AB skall utföra och marknadsföra sina tjänster på ett sätt som skapar mervärde för såväl kunder, anställda som ägare.

Läs mer