elservice

Vi arbetar med omfattande och flexibla servicetjänster inom fastighetstekniska installationer och vi tecknar serviceavtal beroende på kundernas behov. Vi erbjuder ett flertal olika serviceavtal exempelvis för tillgänglighet, drift samt avtal som garanterar funktion. Våra specialistområden är energibesparing, belysning och takvärme.

Elservice

Vi arbetar med omfattande och flexibla servicetjänster inom fastighetstekniska installationer och vi tecknar serviceavtal beroende på kundernas behov.

Vi erbjuder ett flertal olika serviceavtal exempelvis för tillgänglighet, drift samt avtal som garanterar funktion. Våra specialistområden är energibesparing, belysning och takvärme.

Energibesparing

I många av de uppdrag vi arbetar med stöttar vi våra kunders arbete med att energieffektivisera sina fastigheter. Ofta startar ett uppdrag för oss med att vi utför en energianalys och mätning av faktiskt energiuttag. Utifrån dessa mätningar tar vi fram nya förslag till lösningar och till detta presenterar vi också vid önskemål, en energibesparingspotential och en paybackberäkning baserad på den faktiska energibesparing som uppnås.

Belysning

Vi arbetar med den senaste tekniken inom belysning och belysningsstyrning. Våra kunder efterfrågar inte bara intelligenta och tekniskt anpassade styrningar, utan också designmässigt anpassade armaturer. Vi arbetar nära våra kunder med att identifiera behovet och sedan ta fram alternativa lösningsförslag där design, teknik och energieffektivitet går hand i hand.

Vi har genom åren utvecklat ett mycket bra samarbete med de ledande tillverkarna inom belysningssegmentet vilket gynnar våra kunder.

Takvärme

Vi har ett väletablerat team inom serviceavdelningen som utför service och nyinstallation av takvärmeanläggningar. Varje år utför vi besiktningar av befintliga installationer innan vintersäsongen startar, och presenterar åtgärdspaket för fastighetsägaren. Vår besiktning fokuserar förutom på funktion, också analys av styrsystemets funktion, energieffektiviteten i anläggningen och mätning och okulärbesiktning av värmeslingan.

Kompetenta servicetekniker

Våra servicetekniker är vår viktigaste tillgång. De ser till att vi håller det vi lovat och att ni blir nöjda med vår leverans, och en viktig del av våra serviceteknikers dagliga arbete är att vara lyhörda gentemot våra kunders önskemål och att föreslå olika typer av förbättrande åtgärder vid behov.

Allmänna verksamhetsområden för felsökning och service:       

- Strömbrytare, EL-uttag, Armaturer
- Serviser och ställverk
- KNX och belysningsstyrningar
- Värmepumpar, Kylanläggningar
- Radiatorer, Trappbelysning, Utomhusbelysning.

El-service

Elservice

Våra kompetenta serviceelektriker felsöker och åtgärdar små till stora fel i fastigheter runt om i hela Stockholm.

Läs mer

Energieffektivisering

Infrastruktur

Inom enheten Infrastruktur jobbar vi med eldistribution och inkoppling, felavhjälpning inom elnätet och vi bidrar, direkt eller indirekt, till att den kritiska infrastrukturen i samhället fungerar.

Läs mer

Entreprenad

Entreprenad

Vi åtar oss entreprenaduppdrag för ROT, nyproduktion och kontorsanpassningar och tar ett totalansvar från projektering till slutbesiktning.

Läs mer