eneergieffektivisering & belysning

Vi har flera experter inom energieffektivisering och belysning.

Belysning

Vi arbetar med den senaste tekniken inom belysning och belysningsstyrning. Våra kunder efterfrågar inte bara intelligenta och tekniskt anpassade styrningar, utan också designmässigt anpassade armaturer. Vi arbetar nära våra kunder med att identifiera behovet och sedan ta fram alternativa lösningsförslag där design, teknik och energieffektivitet går hand i hand.

Vi har genom åren utvecklat ett mycket bra samarbete med de ledande tillverkarna inom belysningssegmentet vilket gynnar våra kunder.

Edsvikens El är leverantör av nyckelfärdiga anläggningar med KNX-styrning, DALI eller andra styrsystem.

Energieffektivisering

I många av de uppdrag vi arbetar med stöttar vi våra kunders arbete med att energieffektivisera sina fastigheter. Ofta startar ett uppdrag för oss med att vi utför en energianalys och mätning av faktiskt energiuttag. Utifrån dessa mätningar tar vi fram nya förslag till lösningar och till detta presenterar vi också vid önskemål, en energibesparingspotential och en paybackberäkning baserad på den faktiska energibesparing som uppnås.

El-service

Elservice

Våra kompetenta serviceelektriker felsöker och åtgärdar små till stora fel i fastigheter runt om i hela Stockholm.

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering & säkerhet

Vår applikationsavdelning projekterar och idrifttar effektiva och kundanpassade tekniklösningar som kan spara 30-50 procent av den elenergi som används för exempelvis belysning i kontor, affärslokaler och fritidsanläggningar.

Läs mer

Entreprenad

Entreprenad

Vi åtar oss entreprenaduppdrag för ROT, nyproduktion och kontorsanpassningar och tar ett totalansvar från projektering till slutbesiktning.

Läs mer