Fastighetsförvaltare

Vi vågar påstå att för dig som är fastighetsförvaltare är det av stor vikt att du kan få stöd och snabb support av din leverantör inom installation och service.

Vi erbjuder bland annat långtgående samarbete när det gäller att säkerställa funktionerna i till exempel en takvärmeanläggning. Med vår teknik kan vi vara uppkopplade till din takvärmeanläggning
och agera med felavhjälpning till och med innan ni själva blivit uppmärksammade på att anläggningen har ett fel.

Låt oss träffas och prata om de olika lösningar som står till buds för att bidra till säkra fastigheter med fungerande system.

Hör gärna av er till oss för ett förutsättningslöst möte!