kvalitet & miljö

Att respektera naturen, kulturer och livsmiljöer är en integrerad del av Edsvikens El:s grundläggande uppgift - ett företag som skapar, utvecklar och bibehåller en bra livsmiljö. Vi utvecklar energieffektivitet och beaktar livscykelperspektivet i våra lösningar och tjänster samt i våra kunders processer.

- Vi jobbar ständigt med att minimera vår miljöpåverkan
- Vi utvecklar teknik där vi minskar energiförbrukningen i byggnader.
- Vi samarbetar med utvalda leverantörer i flertalet nya energibesparande projekt.
- Vi har uppsatta mål för att minimera miljöpåverkan från våra fordon.
- Våra väl utvecklade processer bidrar till att uppnå rätt kvalitet i vårt arbete för att få nöjda kunder.

Edsvikens El AB är medlem i branschorganisationen Installatörsföretagen, IN. IN träffar kollektivavtal med Elektrikerna, SEKO, Handelsanställdas förbund, Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. Avtalen gäller allmänna anställningsvillkor och löner för ca 2 600 medlemsföretag med runt 25 000 anställda medarbetare.

Genom medlemskapet omfattas Edsvikens El AB av de kollektivavtal som gäller för verksamheten. Som exempel kan nämnas Installationsavtalet som IN träffar med Elektrikerna (SEF) och som reglerar anställningsvillkoren för branschens montörer.

IN ingår i Svenskt Näringsliv (SN) vilket därmed innebär att Edsvikens El AB omfattas av de överenskommelser om avtalspensioner och försäkringar som SN bland annat träffat med LO respektive PTK.

Edsvikens El AB är ISO 9001-(kvalitet) och ISO 14001-(miljö) certifierat och vårt ledningssystem bygger på EIO-Q.

Om du vill skriva ut vårt certifikat, klicka här.

Affärsidé & vision

Vår affärsidé är att vi ska vara ett serviceföretag inom el och energi med offensiv och positiv attityd.

Läs mer

Kvalitet & Miljö

Att respektera naturen, kulturer och livsmiljöer är en integrerad del av Edsvikens El:s grundläggande uppgift - ett företag som skapar, utvecklar och bibehåller en bra livsmiljö.

Läs mer

Organisation

Vill du veta mer om hur vår organisation och ledning är uppbyggd?

Läs mer

Code of conduct

Edsvikens El AB skall utföra och marknadsföra sina tjänster på ett sätt som skapar mervärde för såväl kunder, anställda som ägare.

Läs mer