Universalbyggen och Edsvikens El utför säkerhetsinstallationer

När Familjebostäder ska höja säkerheten i sin fastighet Kvarteret Lantarbeteren på Björneborgsvägen i Enskede, är det Edsvikens El som utför installationerna.

Projektet, som utförs under ramavtalsbetingelser, är ett av flera kommande ombyggnader som Familjebostäder beslutat genomföra under ett antal år framöver, och projektet går under namnet säkerhetspaket. Familjebostäder har beslutat utföra säkerhetsfrämjande åtgärder i källar- och vindsutrymmen där det idag är lägenhetsförråd av äldre standard. Målet är att ca 1 000 lägenheter per år ska renoveras med den nya standarden.

I Edsvikens El:s delentreprenad ingår att byta belysning i allmänna utrymmen samt att utrusta lokalerna med nya passagesystem av fabrikat Aptus.

Projektledare för Edsvikens El AB är Mattias Sundström mattias.sundstrom@edsvikensel.se

El-service

Vad erbjuder vi för tjänster
inom el-service?

Energieffektivisering och belysning

Entreprenad

Är du intresserad av våra entreprenadstjänster?

Säkerhet & Tele

Vill du veta vad vi kan göra för dig inom säkerhet och tele?