Över 40 takvärmeanläggningar besiktade!

Edsvikens El AB har under hösten besiktigat mer än 40 takvärmeanläggningar.

Inför vintern och med risk för isbildning på tak och i rännor, väljer fler och fler fastighetsägare att låta besiktiga sina takvärmeanläggningar av en certifierad besiktningsman.

Edsvikens El AB har sedan ett antal år tillbaka en bred och väl etablerad kompetens inom området och har under oktober och november besiktigat drygt 40 anläggningar.

En besiktning av takvärme, ställer krav på både elteknisk kompetens och förmåga hos besiktningsmannen att ta sig upp på de mest skiftande takkaraktärer. Vår personal är specialutbildad för att hantera arbetet på hög höjd och är dessutom väl utrustade med den säkerhetsutrustning som krävs för att man ska få arbeta på hög höjd. Att några av våra elektriker dessutom är bergsklättrare på fritiden, gör inte det hela sämre....

De frågor man vill ha svar på i en besiktning är, förutom om anläggningen fungerar, hur den fungerar med tanke på sektionering. Det kan vara så att installationen är gammal och inte tar hänsyn till om taket befinner sig i söder eller norr. Vi kontrollerar styrsystem och temeraturgivare såväl som fuktgivare. Själva värmekabeln okulärbesiktigas också på plats. Vi analyserar dessutom alltid anläggningen ur ett energiperspektiv. Gamla anläggningar slukar mycket energi, och man kan med ett antal åtgärder i en anläggning uppnå energibesparingar på mellan 40 och 60 procent.

Anläggningar besiktigade av Edsvikens El AB bär vårt signum i form av en varningsskylt och en kontaktskylt.

På bilden ser vi Marcus von Gegerfelt i färd med att ta sig fram till en installation på lagom höjd.

El-service

Vad erbjuder vi för tjänster
inom el-service?

Energieffektivisering och belysning

Entreprenad

Är du intresserad av våra entreprenadstjänster?

Säkerhet & Tele

Vill du veta vad vi kan göra för dig inom säkerhet och tele?