Stiftelsen Stockholms Studentbostäder, SSSB bygger om

Stockholms studenter ska få en elsäkrare miljö och Edsvikens El AB utför jobbet.

SSSB har beslutat jorda befintliga elinstallationer i ca 600 studentrum på Forskarbacken, till detta kommer även kontroll av jordning i gemensamhetskök, matrum och korridorer. Arbetet ska utföras som totalentreprenad och kommer att pågå under tiden mars till juni 2013.

Edsvikens El AB:s VD Morgan Lundin kommenterar affären:

- Det känns mycket bra att vi får göra detta jobb åt SSSB! Vi har historiskt lång erfarenhet av att arbeta tillsammans och detta uppdrag tycker vi känns riktigt spännande att få ta oss an. Jobbet är arbetsintensivt och vi kommer att ha 4-5 personer på plats genom hela projektet vilket också ger samordningsfördelar inom logistik och resor.

Arbetet kommer att utföras med studenter boende kvar i rummen vilket ställer krav på smidighet och integritet.

Fakta om SSSB
SSSB står för Stiftelsen Stockholms Studentbostäder. Eftersom SSSB är en stiftelse har de en huvudman istället för ägare.

Huvudmannen, som är Stockholms Studentkårers Centralorganisation (SSCO), utser SSSB:s styrelse. SSCO beslutar om många av de regler som gäller studentboende hos SSSB, se styrdokument på www.ssco.se

Stiftelsen har till ändamål att uppföra, förvärva, äga och förvalta byggnader, avsedda för bostäder åt aktiva medlemmar till Stockholms Studentkårers Centralorganisation (SSCO) anslutna kårer och andra enskilda eller grupper, som genom SSCO:s och myndigheternas beslut kan komma att bli berättigade att bebo dessa bostäder.

Stiftelsen har även att på andra sätt främja lösandet av bostadsproblem för dem som enligt ovan äger rätt bebo stiftelsens bostäder samt verka för en kulturell och kamratlig samvaro inom stiftelsens bostadsbestånd.

El-service

Vad erbjuder vi för tjänster
inom el-service?

Energieffektivisering och belysning

Entreprenad

Är du intresserad av våra entreprenadstjänster?

Säkerhet & Tele

Vill du veta vad vi kan göra för dig inom säkerhet och tele?