Ramavtal med Vasakronan

Vasakronan tecknar ramavtal för elservice med Edsvikens El AB

Vasakronan tecknar ramavtal för elservice med ett begränsat antal elföretag, Edsvikens El AB är ett av dessa företag. Ramavtalet träder i kraft i februari 2013.        

"Vi konstaterar att ytterligare en stor fastighetskoncern valt att teckna ramavtal med oss, och vi är självklart mycket glada över detta. Främst eftersom Vasakronan är en välrenomerad fastighetsägare, med ett stort fastighetsbestånd och dessutom ligger den här affären helt i linje med vår strategi att utveckla vår redan väl utbyggda serviceverksamhet",

säger Morgan Lundin VD på Edsvikens El AB.

Fakta om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag, som äger, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund.

Fastighetsbeståndet omfattar 193 fastigheter med en total area om cirka 2,6 miljoner kvadratmeter (31 dec 2012). Merparten av beståndet ligger i Stockholm.

Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 84 miljarder kronor.

Miljö- och klimatarbetet är högt prioriterat i Vasakronan. Företaget är klimatneutralt och miljöcertifierat enligt ISO 14001.

Organisationen består av fyra geografiska regioner – Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund.

Anställda: Vasakronan har drygt 330 medarbetare.

Ägare: Vasakronan ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-Fonden

El-service

Vad erbjuder vi för tjänster
inom el-service?

Energieffektivisering och belysning

Entreprenad

Är du intresserad av våra entreprenadstjänster?

Säkerhet & Tele

Vill du veta vad vi kan göra för dig inom säkerhet och tele?