Renovering tillsammans med Gärdets Bygg AB

Edsvikens El och Gärdet utför utbyte av installationer och renovering av badrum i BRF Klinten

Gärdets Bygg har på totalentreprenad erhållit projektet att byta ut VA-installationer, renovera våtrum samt wc och i samband med detta även utföra renovering av elinstallationerna.

- Vi har en lång historia med Gärdets Bygg och är hedrade över att de valt att arbeta med oss som underleverantör i detta projekt berättar Morgan Lundin VD i Edsvikens El AB. Arbetet ska utföras med start efter sommaren och det är en stor fördel för oss att börja bygga på orderstocken inför hösten med den här typen av projekt, avslutar Morgan.

Gärdets Bygg AB bildades 1989 som ett renodlat renoverings-, tillbyggnads- och ombyggnadsföretag. Affärsidén är att utföra ombyggnader och reparationer av fastigheter, med kreativt tänkande, ordning och reda, till avtalad tid.

Gärdets Bygg AB är en totalleverantör av all slags bygg-produktion för hotell, kontor, restauranger och övriga kommersiella lokaler, med tyngdpunkten på om- och tillbyggnad. Företaget utför även servicearbeten, bland annat åt försäkringsbolag.

Brf Klinten består av tre fastigheter. Två av dessa är bostadshusen om vardera sex våningar, hus A och hus B. Hus A har gatuadress Humblegatan 17 och hus B har gatuadressen Humblegatan 15 i Sundbyberg. Husen står på ett gårdsbjälklag som bildar taket till den tredje fastigheten. Denna består av industrilokaler samt garage.

El-service

Vad erbjuder vi för tjänster
inom el-service?

Energieffektivisering och belysning

Entreprenad

Är du intresserad av våra entreprenadstjänster?

Säkerhet & Tele

Vill du veta vad vi kan göra för dig inom säkerhet och tele?