Energibesparande åtgärder takvärme

Edsvikens El har avtalat om rekordmånga besiktningar av takvärmeanläggningar

Edsvikens El AB är en av Stockholms största aktörer inom besiktning, ombyggnad, projektering och installation av takvärmeanläggningar. Takvärme avser alltså system för issmältning på tak och i häng- samt stuprännor.

Sedan starten av denna verksamhet i företaget har verksamheten utvecklats mycket väl och under hösten 2013 kommer ett stort antal besiktningar att äga rum. Vi installerar också flera nya anläggningar, oftast i rent utbyte mot tidigare installerat system.

Besiktningarna leder fram till en rekommendation om åtgärder, där energibesparing står högt upp i prioriteringsordning. Att byta givare, kabel eller styrsystem innebär ofta stora besparingar för användaren och detta är för många fastighetsägare en dold besparingspotential.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa just dig att bli mer energieffektiv inom takvärme, kontakta Max Ornered, max@edsvikensel.se som är ansvarig för området hos oss.

El-service

Vad erbjuder vi för tjänster
inom el-service?

Energieffektivisering och belysning

Entreprenad

Är du intresserad av våra entreprenadstjänster?

Säkerhet & Tele

Vill du veta vad vi kan göra för dig inom säkerhet och tele?