Uppdrag för Stockholmshem

Stockholmshem har i LOU upphandlat Edsvikens El AB för elarbeten i Kv Spantet

När Stockholmshem handlade upp elentreprenör, i samarbete med Forsen Projekt AB valdes Edsvikens El AB efter sedvanlig prövning under lagen om LOU.

AB Stockholmshem skall rusta upp sina befintliga fastigheter på Ekensbergsvägen i Gröndal, Stockholm. Fastigheterna är byggda på 40-talet och består idag av sju punkthus, omfattande 120 lägenheter uthyrningslokaler, tvättstuga m.m

Varje hus har fyra lägenhetsplan samt källare och vind omfattande ca 250 m2 per plan. Nya lägenheter á 5 st ska även byggas enligt nybyggnadsnormer på källarplan. Upprustningen omfattar ROT med total ytskiktsrenovering i antikvariska materialval, montage av balkonger, samt finplanering.

Elentreprenaden avser både nya samt iordningsställande och anpassning av befintliga elinstallationer i samtliga el- och teletekniska anläggningar i fastigheterna

Morgan Lundin(bilden), VD på Edsvikens El AB kommenterar affären:
- Vi arbetar redan med Stockholmshem under ett ramavtal för service i deras fastigheter, och därför är det naturligtvis extra trevligt att vi nu också ska utföra detta relativt stora projekt tillsammans. Vi har vår största verksamhet inom ROT-sektorn, oavsett om det är service eller projektverksamhet och vi har en uttalad ambition att arbeta med de stora fastighetsägarna inom privat och offentlig sektor, så detta känns helt rätt för oss avslutar Morgan.

Stockholmshem är landets näst största bostadsföretag. Hos Stockholmshem bor 49 000 nya, gamla och unga stockholmare. Lika många som i en mellanstor svensk stad, eller 5 procent av alla stadens invånare. Stockholmshem bildades 1937 och har sedan dess varit en av de största aktörerna i huvudstadens utbyggnad och framväxt. I snart 75 år har Stockholmshem skapat nya kvarter och hem till både gamla och nyinflyttade stockholmare. Stockholmshem är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Verksamheten har genom åren renodlats mot förvaltning och uthyrning av bostäder. De kommersiella lokalerna består idag främst av mindre lokaler i de egna bostadsområdena.

El-service

Vad erbjuder vi för tjänster
inom el-service?

Energieffektivisering och belysning

Entreprenad

Är du intresserad av våra entreprenadstjänster?

Säkerhet & Tele

Vill du veta vad vi kan göra för dig inom säkerhet och tele?