Strategisk affärsuppgörelse med KSE EL AB

Edsvikens El AB tar över affärsverksamheten i KSE El AB.

- Jag är mycket glad över att kunna presentera den här viktiga milstolpen, säger Morgan Lundin VD på Edsvikens El AB och hälsar samtidigt Kjell Sporrong välkommen till Edsvikens El AB.

- Vår ambition att skapa mervärden för våra kunder inom vårt affärsområde service, är viktig av flera skäl. Dels lyssnar vi på våra kunder inom fastighetssektorn, som talar om för oss att service med ett högt tekniskt innehåll är något de vill ha mer av från oss, och dels arbetar vi proaktivt och offensivt med att etablera nya samarbeten med stora och etablerade fastighetsägare. Vi ser hos dessa en ökad efterfrågan av tekniska lösningar inom fastighetsautomation exempelvis KNX-system och olika belysningsstyrningar, och det som oftast ligger som grund för att installera dessa systemlösningar, är behov av att uppnå energieffektiviseringar. Eftersom vi ser ett ständigt och ökande behov av att öka vår kompetens inom bland annat fastighetsautomation och energieffektivisering satsar vi aktivt på att utbilda vår egen personal och uppgörelsen med KSE El AB är en viktig pusselbit i vår strategi.

Uppgörelsen i korthet:

  • Kjell Sporrong, ägare till Kjell Sporrong Elektriska AB, KSE AB, är anställd i Edsvikens El AB from 2013-11-18
  • KSE AB kommer att avveckla sin verksamhet under 2013 och all affärsverksamhet övergår därmed till Edsvikens El AB
  • Alla avtalade priser, avtal och serviceavtal fortsätter tills vidare att löpa oförändrat
  • Gamla, i KSE AB redan uppstartade projekt, kommer att slutföras av Kjell i KSE AB
  • Nya uppdrag som Kjell åtar sig from 2013-11-18 kommer att utföras av Kjell men under Edsvikens El AB:s namn
  • Kjell kommer även fortsättningsvis att vara kontaktperson till sina kunder och han kommer att fortsätta arbeta med  uppdrag precis som tidigare
  • Edsvikens El AB:s organisation inom service stärks genom denna uppgörelse och kan tillsammans med Kjell erbjuda kunderna en bredare och mer komplett service

Vid frågor kontakta Kjell Sporrong på 070-262 2233 eller Morgan Lundin på 070-567 1084

Edsvikens El AB affärsidé: Vi ska vara ett serviceföretag inom el och energi med offensiv och positiv attityd.
Vår viktigaste värdering är: Vi ska ha de mest nöjda kunderna i branschen

www.edsvikensel.seEdsvikens El AB 08-612 5250


El-service

Vad erbjuder vi för tjänster
inom el-service?

Energieffektivisering och belysning

Entreprenad

Är du intresserad av våra entreprenadstjänster?

Säkerhet & Tele

Vill du veta vad vi kan göra för dig inom säkerhet och tele?