Skytteholm etapp 3 nästa!

Q-gruppen valde Edsvikens El AB även för etapp 3 av Skytteholms renovering

Edsvikens El AB vann också etapp 3 av elinstallationsarbetet på konferensslottet Skytteholm på Ekerö tillsammans med Q-gruppen.

- Det känns fint att vi kunde finna en bra affärsuppgörelse med Q-gruppen också för etapp 3 i det omfattande arbetet med renoveringen av Skytteholms lokaler. Etapp 1 och 2 har varit en bra grund att bygga vidare på och vi ser fram emot det fortsatta arbetet under våren med etapp 3, säger Morgan Lundin, VD på Edsvikens El AB.

Etapp 3 omfattar Skyttegården, Herrgårdens flyglar samt Strandpaviljongen. Arbetet påbörjas i december 2013 och beräknas vara slutförda i mars 2014.

Fakta om Skytteholm:

Skytteholm hotell- och konferensanläggning har moderna faciliteter men här kan man också uppleva historiens vingslag. Platsen Ulghamra var en gåva från Gustav II Adolf till sin uppskattade lärare Johan Skytte. Här bygger friherren och sedermera även riksrådet Skytte herrgården Skytteholm år 1631. Intill Skytteholm finns en runsten som restes på 1000-talet.

År 1918 blir generalkonsuln Isidor Fagreus ägare till Skytteholm och han färdigställer herrgården i sitt nuvarande skick. Skytteholm blir senare ett vilohem i Stadsmissions regi. År 1943 tar Konsumentföreningen i Stockholm över anläggningen och 1987 står den moderna Skyttegården färdig.

El-service

Vad erbjuder vi för tjänster
inom el-service?

Energieffektivisering och belysning

Entreprenad

Är du intresserad av våra entreprenadstjänster?

Säkerhet & Tele

Vill du veta vad vi kan göra för dig inom säkerhet och tele?