Stambyten för HSB med Skanska

Skanska inleder samarbete med Edsvikens EL för stamrenoveringar i HSB:s fastigheter i Rinkeby

Edsvikens EL AB har redan tidigare utfört stamrenoveringar i intilliggande fastigheter för HSB. I denna upphandling samarbetar Skanska med Edsvikens EL i en totalentreprenad.   

Arbetena för Edsvikens EL AB omfattar i huvudsak:

• Utbyte av belysningsinstallationen i trapphus inkl dess styrfunktion och dess styrutrustning.
• Återställning av elinstallation för automatiska dörröppnare i trapphus nr 77.
• Utbyte och komplettering av befintlig belysningsinstallation på loftgångar inkl
styrutrustning.
• Installation av ny belysningsstyrning för belysning i allmänna utrymmen i
källarvåningen. De utrymmen som berörs är de mellan de båda trapphusen. Befintliga ljusarmaturer ska bibehållas.
• Vissa arbeten med befintliga ljusarmaturer (som ska bibehållas) och vägguttag i de allmänna källarutrymmena mellan de båda trapphusen.
• Erforderliga provisorier.
• Projektering.
• Injusteringar och provningar
• Upprättande av bygg- resp relationshandlingar samt drift- och underhållsinstruktioner

Fakta om objektet:
Kv Kvarntullen är beläget i Rinkeby i Stockkolms Kommun och omfattar ca 615 lägenheter i 19 st olika huskroppar vari även finns tillhörande källarutrymmen, fastighetsutrymmen och ett antal uthyrningslokaler. Fastigheterna ägs och förvaltas av HSB Stockholm och lägenheterna upplåtes med hyresrätt. I en första etapp har beställaren för avsikt att bla renovera lägenheterna och allmännautrymmen i hus 12. Hus 12 är beläget på Rinkebysvängen 75-77 och innehåller 81 st lägenheter med loftgångar samt två trapphus. Byggnaden uppfördes ca 1970. Byggnaden har en källarvåning med bl a lgh-förråd och fastighetsutrymmen och del av denna våning är också ett skyddsrum. Överliggande våningar innehåller lägenheter som flertalet nås via två trapphus som ansluter mot loftgångar. Byggnaden är uppförd med bl a prefabricerad stomme där ingående betongelement i vissa fall försetts med ingjutna elrör och –dosor från fabrik. Bjälklag och lägenhetsskiljande/omslutande väggar samt väggar i trapphus är av betong.

El-service

Vad erbjuder vi för tjänster
inom el-service?

Energieffektivisering och belysning

Entreprenad

Är du intresserad av våra entreprenadstjänster?

Säkerhet & Tele

Vill du veta vad vi kan göra för dig inom säkerhet och tele?