Energy Holding förvärvar SEAB Stockholms Elbyrå AB

Edsvikens El AB och SEAB blir syskonföretag i ny affär. Nya ägare hos SEAB Stockholms Elbyrå AB – nöjda kunder och lönsamhet i fokus!

Energy Holding AB förvärvar SEAB Stockholms Elbyrå AB, som därmed blir systerbolag till Edsvikens EL AB. Båda bolagen kommer att fortsätta att verka som egna bolag men kommer att samarbeta internt inom ekonomi och ledning. SEAB omsätter ca 20 miljoner kronor per år och har vid förvärvet 13 anställda montörer. Samlokalisering till Edsvikens El AB:s lokaler på Odengatan 16 i Stockholm kommer att ske under juli-augusti månad. Alla nuvarande kontaktuppgifter för telefon och epost till personalen gäller även fortsättningsvis.

”Detta är ett strategiskt och viktigt förvärv för oss, och vi välkomnar personalen i SEAB till vår koncern”, säger Morgan Lundin, delägare i Energy Holding och VD i Edsvikens El AB. ”SEAB har ett mycket gott rykte ute bland sina kunder och har genom åren etablerat långsiktiga relationer med många betydande företag i fastighetsbranschen.”

Energy Holding AB förvärvade 2011 Edsvikens EL AB och har sedan dess arbetat med att utveckla det företagets effektivitet och lönsamhet. Stor vikt har lagts vid att utveckla kundnära affärsmodeller och att knyta stora och väletablerade fastighetsägare till bolaget. ”Vi vet att våra kunder efterfrågar proaktivitet, nya samarbetsformer och bättre kundservice, det är just detta vi tar sikte på att dra fördel av. Vi använder de styrkor som har gjort Edsvikens El AB till en lönsam snabbväxare och lyfter in nya moderna tankesätt, fortsätter Morgan”.

”I Edsvikens EL AB har vi idag en väl utbyggd organisation för mindre serviceuppdrag och för större entreprenader. I segmentet mellanstora affärer, där kontorsombyggnader och olika hyresgästanpassningar ingår, tillför SEAB ny kompetens och stärker vår koncerns kunderbjudande. Vår målsättning med den här affären är att bredda och förbättra servicen för våra kunder och medarbetare, avslutar Morgan Lundin.” 

ð  SEAB Stockholms Elbyrå AB är ett elinstallationsbolag med kompetens specifikt inom service och ombyggnader. Företaget finns i Stockholm med kunder inom fastighets- och förvaltningsbranschen. Omsättningen är ca 20 MSEK och antalet sysselsatta 13 st.

ð  Edsvikens EL AB är ett installationsbolag med fokus på ROT-sektorn inom entreprenader samt service. Företaget finns i Stockholm med kunder inom bygg-, fastighets- och förvaltningsbranschen. Omsättningen är ca 90 MSEK och antalet sysselsatta 80 st.

ð  Energy Holding AB är ett ägarbolag som fokuserar på förvärv och samgåenden inom el, energi och automationsbranschen.

För ytterligare information:

Morgan Lundin, VD Edsvikens El AB
morgan.lundin@edsvikensel.se

+46 70 567 1084

El-service

Vad erbjuder vi för tjänster
inom el-service?

Energieffektivisering och belysning

Entreprenad

Är du intresserad av våra entreprenadstjänster?

Säkerhet & Tele

Vill du veta vad vi kan göra för dig inom säkerhet och tele?