Rekordomsättning för Edsvikens El

Snabbväxaren Edsvikens El uppvisade en omsättning på 93 miljoner under 2014, en ökning med 25 procent sedan elteknikbolaget fick nya ägare 2011. Även resultat och avkastning på eget kapital ökade. Ett nytt och mer kundnära arbetssätt är förklaringen till den positiva utvecklingen, säger företagets vd.

- 2011 inledde vi ett omfattande förändringsarbete i bolaget, men det är svårt att modernisera ett bolag i en traditionell bransch. Det var flera som gjorde tummen ner och sa att vi skulle misslyckas. Nu visar siffrorna att de hade fel, säger Morgan Lundin, vd på Edsvikens El.

Företagets serviceverksamhet har utvecklats starkt under 2014, bland annat med flera ramavtal med större fastighetsbolag. Entreprenadverksamheten har också vuxit och blivit mer lönsam. Bolagets omsättningsökning på 25 procent sedan 2011 är betydligt starkare än branschgenomsnittet. 

- Den största förändringen är att vi har infört en tydligare projektstyrning och att vi är betydligt mer uppmärksamma på kundernas behov idag, både i upphandlingar och i löpande samarbeten. Nu ger vi våra kunder erbjudanden i stället för kalkyler. Därför är projektledarna mycket viktigare hos oss än hos våra konkurrenter, säger Morgan Lundin. 

Edsvikens El är ett medelstort elteknikbolag i Stockholm med stora tillväxtambitioner. Tillväxten ska enligt planen ske både organiskt och genom förvärv, genom ägarbolaget Energy Holding. Under 2014 förvärvades SEAB (Stockholms Elbyrå AB), som nu är systerbolag till Edsvikens El. Tillsammans omsatte de två bolagen 105 miljoner kronor under 2014. Sannolikt kommer fler förvärv att genomföras under 2015 och Energy Holdings ambition är att uppnå en samlad omsättning på 350 miljoner kronor. 

- Nu har vi hittat en modell som fungerar bra för Edsvikens El och som även kan överföras på de bolag vi förvärvar framöver. Vi vill stå för något nytt i vår bransch. Effektiva processer, tydligare projektledning och en mer proaktiv kundrelation är vårt framgångsrecept, säger Morgan Lundin. 

Kontakt

Morgan Lundin
vd, Edsvikens El

morgan.lundin@edsvikensel.se

070-567 1084

Ulf Lindholm
presskontakt

ulf@lindholmsweden.se

0702-41 81 53

Om Edsvikens El AB

Edsvikens El AB är ett elteknikbolag verksamt i Stockholm och med cirka 80 medarbetare. Bolaget arbetar främst med elteknikinstallationer inom både projekt och service. Alla våra elektriker har ECY-certifikat och genomgår löpande kompetensutveckling.

Edsvikens El startades 1982 av Bror Friberg som 2011 avyttrade bolaget till Energy Holding AB. 2014 omsatte företaget 93 miljoner kronor.

www.edsvikensel.se