M3-Bygg och Edsvikens El rustar radhus

HSB:s BRF Rågstacken i Bandhagen får ny el och renoverade våtutrymmen

HSB Brf Rågstacken som bildades 1959 består av 95 stycken en- och tvåplans radhuslägnheter fördelade på två fastigheter, Kv Halmstacken 1 och Rågstacken 1. Husen är belägna på Esplundagränd 1-35 och 2-92 samt Glanshammarsgatan 86-148, i Bandhagen. 

Elarbetena omfattar i huvudsak: Nya servis- och huvudcentraler, nya servisledningar samt nya fastighetscentraler inkl. automatikutrustning för belysningsstyrningar inom allmänna ytor. 
I lägenheterna Installation och leverans av nya 3-fas centraler innehållande dvärgbrytare och jordfelsbrytare för hela lägenheten samt installation av jordat infällt vägguttag vid spegel i badrum och WC.