Nytt projekt med Reomti Bygg

Edsvikens El och Reomti Bygg utför kontorsanpassning för AMF Fastigheter

När AMF Fastigheter ska utföra en omfattande anpassning och renovering av kontorslokalerna och elinstallationerna  på Gjörwellsgatan 28 är det Reomti Bygg och Edsvikens El som utför arbetet.

I fastigheten är Sweco hyresgäst för huvuddelen av lokalerna och för dessa lokaler har en genomgripande ombyggnad slutförts under 2011. I denna entreprenad skall en lokal på plan 6 byggas om för Sweco som hyresgäst. Installationerna skall utföras med motsvarande tekniska lösningar som i resterande av Swecos ombyggda lokaler.

Arbetet startar efter sommaren och pågår till och med november.