Renovering för Svenska Bostäder

Edsvikens El renoverar för Svenska Bostäder i Blackeberg

Edsvikens El har vunnit ett fint uppdrag att utföra elrenoveringar för Svenska Bostäder i Blackeberg i fastigheterna Indianen och Kv Karelaren. Arbetet ska utföras under början av 2016 med en rask produktionstakt.