Rikshems äldreboende får ny belysning

Rikshem rustar upp äldreboendet på Alsnögatan med ny belysning tillsammans med Edsvikens El AB

När garage och korridorer på äldreboendet på Alsnögatan ska rustas upp valde Rikshem att låta Edsvikens El AB utföra arbetet. Det blir både energieffektivare armaturer och bättre ljus som en följd av arbetet som sker snabbt och strukturerat för att minimera störande inslag för de boende i fastigheten.