BRF Skinnarviksberget väljer Edsvikens El AB

BRF Skinnarviksberget ska byta elstigare och belysning i trapphus

Edsvikens El utför en omfattande renovering hos BRF Skinnarviksberget där elstigare samt belysning i trapphusen ska bytas ut. Arbetet sker på kort tid och med boende i fastigheten där det ställs krav på att arbetet inte stör de boende. Lägenhetsinnehavarna har också erbjudits att beställa tilläggsarbeten som utförs löpande under projektets gång.