Arkitektkopia i Profis nyrustade lokaler!

Profi Fastigheter låter Q-gruppen och Edsvikens El AB renovera för Arkitektkopia

När Arkitektkopia ska flytta in i Profi Fastigheters lokaler i Ulvsunda renoverar och anpassar  Q-gruppen och Edsvikens El lokalerna i en större ombyggnad.