Ramavtal med Vallentuna Kommun

Edsvikens El tecknar ramavtal för elservice med Vallentuna Kommun

Edsvikens El vann den offentliga upphandlingen avseende elservice i Vallentuna Kommun. Avtalet träder i kraft i augusti och omfattar kommunens fastigheter. För Edsvikens El innebär avtalet en förstärkning av kundbasen inom service, en geografisk utökning och breddning av serviceaffären. 

Service är ett strategiskt tillväxtområde inom Edsvikens El AB.