Systembolaget i Sundbyberg byggs om under drift

Edsvikens El AB ska tillsammans med Q-gruppen renovera Systembolaget i Sundbyberg i etapper och under drift.

En uppgradering av Systembolaget i Sundbyberg omfattar total renovering av el inklusive armaturer. Arbetet är uppdelat i fyra etapper och ska ske parallellt med att butiken håller öppet för kunder.