Nytt uppdrag för PEAB i Kvarnholmen

Peab valde Edsvikens EL för elinstallationerna i delprojekt i Kvarnholmen

I KF:s gamla bagerilokaler på Kvarnholmen inom fastigheten Sicklaön 38:18 låter Peab uppföra ett Närcentrum. Objektet kommer när det är färdigställt att bestå av ett Närcentrum innehållande butiker och kontor och totalt omfatta knappt 5 000 kvm.