Kungsleden bygger om för Nobis

Kungsleden bygger i samarbete med Edsvikens El AB om sin fastighet Blästern för ett nytt designhotell som ska drivas av Nobis.

Byggnaden omfattar totalt 12 000m2 bruttoarea och omfattar Gävlegatan 16-18 där tre sammanlänkade byggnader: Gathuset, Magasinet och Gårdshuset.