Ramavtal med Statens Fastighetsverk

Edsvikens El tecknar ramavtal med Statens Fastighetsverk

I en ny upphandling för Statens Fastighetsverk har Edsvikens El vunnit delar i fastighetsbeståndet inom elserviceområdet och avtalet startar under 2017.