Vår organisation & Ledning

Organisation

Affärsidé & vision

Vår affärsidé är att vi ska vara ett serviceföretag inom el och energi med offensiv och positiv attityd.

Läs mer

Kvalitet & Miljö

Att respektera naturen, kulturer och livsmiljöer är en integrerad del av Edsvikens El:s grundläggande uppgift - ett företag som skapar, utvecklar och bibehåller en bra livsmiljö.

Läs mer

Organisation

Vill du veta mer om hur vår organisation och ledning är uppbyggd?

Läs mer

Code of conduct

Edsvikens El AB skall utföra och marknadsföra sina tjänster på ett sätt som skapar mervärde för såväl kunder, anställda som ägare.

Läs mer