"Jag kan ringa fredag kl 15.00 och jag vet att de kommer direkt. Varje gång"

För oss på Edsvikens El betyder service just det – att ge dig som kund det du behöver, när du behöver det. Att vara en flexibel och lyhörd samarbetspartner som är enkel och smidig att ha att göra med. Så att din vardag blir lite enklare. Att våra medarbetare har den kompetens och erfarenhet som krävs för service av fastighetstekniska installationer, det är förstås en självklarhet. De ser vad som fungerar bra och vad som kan bli ännu bättre, framför allt inom våra specialistområden energibesparing och belysning. Du kan också vara säker på att samma lyhördhet och bemö- tande som du som kund får av våra servicetekniker, det får även dina kunder.

Anders Mauritzon, ADB Fastighetsservice AB: ”Vi har ett samarbete sedan flera år tillbaka. Det fungerar klockrent. De är pålitliga, jag behöver bara ringa så fixar de problemen snabbt. Även när det gäller akuta jobb. Det är en trygghet för oss att ha det så.”

Om du, liksom Anders Mauritzon på ADB Fastighetsservice i Årsta, vill ha en pålitlig och kompetent serviceleverantör, då är du välkommen till oss på Edsvikens El. Tillsammans skapar vi en lösning som både du, din verksamhet och dina kunder vinner på!

"De har förstått vad som är viktigast för oss"

När John Mattson Fastigheter beslöt att byta ut gamla lysrörsarmaturer mot ny närvarostyrd LED-belysning i ett cirka 5000 kvm stort garage, var tre saker viktiga. Att minska el- och förvaltningskostnaderna för belysningen. Att minska påverkan på miljön. Och sist men inte minst – att genomföra projektet med största möjliga hänsyn till de hyresgäster som nyttjar garaget.

Daniel Dahlstedt, John Mattson Fastighets AB ”Vi är en verksamhet med stort kundfokus och lägger mycket resurser på att våra kunder ska vara nöjda. Därför är det så viktigt för oss att de störs så lite som möjligt av ett sådant här arbete. Samarbetet med Edsvikens El har varit väldigt smidigt, det har knappt märkts att de genomfört bytet av belysning i garaget. De har förstått vad som är viktigast för oss. Den här typen av åtgärder innebär win-win för samtliga parter!”

På Edsvikens El arbetar vi med den senaste tekniken inom belysning och belysningsstyrning. Vinsterna är flera, både i form av minskad elförbrukning och minskat underhåll – vi kan självklart hjälpa dig att räkna ut exakt hur stora besparingar din verksamhet kan göra.

Daniel Dahlstedt, projektledare på John Mattson Fastigheter, sökte en kompetent och smidig samarbetspartner.

Om du går i samma tankar, kontakta oss du också. Med stor lyhördhet för vad som är viktigt för din verksamhet utformar vi smarta belysningslösningar sett till både form och funktion.

Här fanns stora möjligheter att minska energiförbrukningen!


Sänkta elkostnader med 70-80 procent. Så stor besparing kan din verksamhet göra om ni, liksom Bostadsrättsföreningen Täppan på Södermalm, byter ut gamla belysningsanläggningar mot nya moderna. Förklaringen är bland annat att 15-20 år gamla armaturer drar ända upp till fyra gånger så mycket el som nya. Att belysningen styrs så att ljuset endast är tänt när någon vistas i lokalen bidrar självklart också till besparingen. Du gör dessutom en viktig insats för miljön – närmare 90 procent av belysningens miljö- påverkan beror på energiförbrukningen. Byte av belysning är en av flera vägar till energieffektivisering. Våra samarbeten inleds ofta med att vi genomför en energianalys. Med denna som grund tar vi sedan fram ett åtgärdsförslag, ett underlag för fortsatt diskussion.

”Syftet för oss var att få ner elförbrukningen och den beräkning som Edsvikens El hjälpte oss att ta fram visade på en stor minskning”, säger Jerry Elfheim, fastighetsskötare i Bostadsrättsföreningen Täppan. Här blev lösningen ny belysning med närvarostyrning uppdelad på fem olika zoner. Nu lyser armaturerna enbart när det behövs, aldrig annars.

Vilka besparingar skulle en liknande effektivisering av elförbrukningen innebära för din verksamhet?

Hör av dig så hjälper vi dig att ta fram svaret!