Våra tjänster

Meddelande

Kontakta oss

Telefon

08 - 409 136 50

Adress

Sundbybergsvägen 1
17173 Solna

Mail

info@edsvikensel.se

Solceller

Solenergi är framtiden. När majsolen lyser en timme över hela Sverige, ger den lika mycket energi som vi svenskar förbrukar under ett helt år. Det vill vi hjälpa till att ta vara på.

Vi projektleder stora och små installationer av solceller och ser till att varje arbetsmoment genomförs på ett hållbart och säkert sätt, enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter. Vi väljer solcellsleverantör med omsorg, både utifrån kvalitetskrav och fastighetens fysiska förutsättningar. Tillsammans med dig som fastighetsägare eller byggentreprenör ger vi Sverige ren och hållbar el, med minsta möjliga negativa påverkan på miljön.