Vi tar ledningen.

Vårt lag består av ca 90 individer, med lika många personligheter och perspektiv – men med gemensamma mål och värderingar.
Ju bättre vi tar hand om varandra, desto bättre kan vi ta hand om våra kunder. När vi trivs på jobbet stannar vi, utvecklar vår kompetens och bygger såväl kontinuitet som trygga relationer med kunderna.

LÄS MER…

Elinstallation

När du ska genomföra stora eller små elinstallationsprojekt är det mycket som ska klaffa, och förutsättningarna kan förändras längs vägen. Du behöver en samarbetspartner som kan planera, driva och förutse allt som händer i projektet.
Vi har drivit elprojekt av alla sorter och storlekar sedan 1982. LÄS MER…

Service

De som bor och jobbar i din fastighet tar för givet att de kan tända lampor och laga mat på spisen varje dag. Minsta avbrott kan skapa stora problem.
Ett elserviceavtal med oss gör att det alltid finns någon att ringa när ni behöver hjälp. Vår storlek gör att vi snabbt kan vara på plats.
LÄS MER…

Solceller

Solenergi är framtiden. När majsolen lyser en timme över hela Sverige, ger den lika mycket energi som vi svenskar förbrukar under ett helt år. Det vill vi hjälpa till att ta vara på. Vi projektleder stora och små installationer av solceller och ser till att varje arbetsmoment genomförs på ett hållbart och säkert sätt, enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter. LÄS MER…

Elbilsladdning

Behovet av att kunna ladda elbilar i anslutning till parkeringar och fastigheter där människor bor och jobbar, ökar snabbt. Men det är inte helt lätt för dig som fastighetsägare eller förvaltare att veta vilken lösning som är bäst. Antalet alternativ kan lätt bli överväldigande.Vi börjar i en annan ände. Istället för att börja titta på laddstationer direkt, inventerar era behov och analyserar era förutsättningar. LÄS MER…

Infrastruktur

Hela samhället är beroende av att eldistributionen fungerar. Att få vara med och bidra det känns ansvarsfullt och viktigt. De av oss som jobbar med infrastruktur trivs bäst med att jobba utomhus och vill ha stor variation på jobbet.
Vattenfall är en av de nätägare som har drift- och underhållsavtal med oss. Det betyder att vi hjälper dem vid till exempel anslutningar, projekt, drift, underhåll, driftstörningar, i samband med stormar och andra oförutsedda problem. LÄS MER…